Λογιστικό γραφείο
Εύη Αγγελούδη & Συνεργάτες.

Ιδιώτες

Σύνταξη & ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΦΠ

Επιχειρήσεις

Τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων ατομικών επιχειρήσεων/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ

Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Φορολογική υποστήριξη ελεύθερων επαγγελματιών & τήρηση βιβλίων

 • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού
 • Υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης
 • Υποβολή Ιδιωτικών Συμφωνητικών κάθε είδους.
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν
 • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς όπως διακανονισμούς/ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.
 • Σύνταξη και υποβολή Πόθεν Έσχες
 • Υπολογισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγούμενων ετών
 • Δηλώσεις επιδομάτων (Κοινωνικό Μέρισμα, Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης κλπ)
 • Αιτήσεις ρυθμίσεων οφειλών
 • Υποβολή δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής (τύπου Airbnb, Booking κτλ)
 • Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και έκδοση Α.Μ.Α.

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έλεγχος – έκδοση ετήσιων & περιοδικών λογιστικών καταστάσεων
 • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων ΦΜΥ,ΦΕΕ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων καθώς και των δηλώσεων Intrastat ,όπου απαιτείται με βάση το ετήσιο "κατώφλι" που ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Περιφέρεια, Επιμελητήρια).
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών ΜΥΦ
 • Συμφωνία ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή.
 • Ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρίας.
 • Ενάρξεις Εργασιών (Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη)
 • Μεταβολές –Διακοπές (Εμπρόθεσμες και Εκπρόθεσμες) Εργασιών
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών & Νομικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5
 • Υποβολή ειδικής εισφοράς διαφήμισης ποσοστού 2% (ΕΔΟΕΑΠ)

 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXIS όλων των δηλώσεων
 • Φορολογία εισοδήματος Ε1
 • Έντυπο μισθωμάτων Ε2
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης
 • Συμβουλές για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού
 • Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Υποβολή Αίτησης εντύπου Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων
 • Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
 • Όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιπροσώπευση στην αρμόδια ΔΟΥ για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών

 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων
 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων εισφορών και αποδείξεων πληρωμών εργαζομένων στους πελάτες μας σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail)
 • Κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ
 • Διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή στο διαδικτυακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Προσλήψεις προσωπικού
 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου & μερικής απασχόλησης
 • Προγράμματα ωρών εργασίας και τροποποιήσεις αυτών
 • Οικειοθελής αποχωρήσεις
 • Καταγγελίες σύμβασης
 • Ετήσιες άδειες προσωπικού
 • Κατάρτιση μηνιαίων ΦΜΥ και μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
 • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο

Επιδιώκουμε λοιπόν να γίνουμε πολύτιμοι βοηθοί στην επαγγελματική σας εξέλιξη και την οικονομική σας ευημερία.

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να αναλύσουμε τις ανάγκες σας.
Επικοινωνία

Οι πελάτες μας είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας

Βασικό μέλημά μας αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας με κάθε επαγγελματία που οραματίζεται μια υγιή και ακμάζουσα επιχείρηση καθώς επίσης να βοηθήσουμε τον ιδιώτη να χειριστεί τα φορολογικά και ασφαλιστικά του θέματα, απαλλαγμένο από το άγχος που προκαλεί η γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανασφάλεια ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου.

Ικανοποιημένοι Πελάτες
Επιτυχημένες Συνεργασίες

Οι πελάτες μας είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας

Βασικό μέλημά μας αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας με κάθε επαγγελματία που οραματίζεται μια υγιή και ακμάζουσα επιχείρηση καθώς επίσης να βοηθήσουμε τον ιδιώτη να χειριστεί τα φορολογικά και ασφαλιστικά του θέματα, απαλλαγμένο από το άγχος που προκαλεί η γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανασφάλεια ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου.

Ικανοποιημένοι Πελάτες
Επιτυχημένες Συνεργασίες

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη


Ευδοκία Αγγελούδη & Συνεργάτες

Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση σχετικά με τις πολύπλοκες φορολογικές και λογιστικές νομοθεσίες και διαδικασίες, εφοδιασμένοι με σύγχρονα λογιστικά μέσα, το λογιστικό γραφείο μας πλαισιωμένο από εξειδικευμένους συνεργάτες προσφέρει στον επιχειρηματία πλήρη κάλυψη στη λογιστική, στα φοροτεχνικά και εργατικά θέματα αλλά και στον ιδιώτη πλήρη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη.  Στόχος μας είναι η εξεύρεση της ιδανικότερης λύσης για εσάς,στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος και την ελεύθερη αγορά, γι’ αυτό και λειτουργούμε πάντα με συνέπεια, ειλικρίνεια και κυρίως αποτελεσματικότητα.

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη


Ευδοκία Αγγελούδη & Συνεργάτες

Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση σχετικά με τις πολύπλοκες φορολογικές και λογιστικές νομοθεσίες και διαδικασίες, εφοδιασμένοι με σύγχρονα λογιστικά μέσα, το λογιστικό γραφείο μας πλαισιωμένο από εξειδικευμένους συνεργάτες προσφέρει στον επιχειρηματία πλήρη κάλυψη στη λογιστική, στα φοροτεχνικά και εργατικά θέματα αλλά και στον ιδιώτη πλήρη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη.  Στόχος μας είναι η εξεύρεση της ιδανικότερης λύσης για εσάς,στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος και την ελεύθερη αγορά, γι’ αυτό και λειτουργούμε πάντα με συνέπεια, ειλικρίνεια και κυρίως αποτελεσματικότητα.

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη


Ευδοκία Αγγελούδη & Συνεργάτες

Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση σχετικά με τις πολύπλοκες φορολογικές και λογιστικές νομοθεσίες και διαδικασίες, εφοδιασμένοι με σύγχρονα λογιστικά μέσα, το λογιστικό γραφείο μας πλαισιωμένο από εξειδικευμένους συνεργάτες προσφέρει στον επιχειρηματία πλήρη κάλυψη στη λογιστική, στα φοροτεχνικά και εργατικά θέματα αλλά και στον ιδιώτη πλήρη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη.  Στόχος μας είναι η εξεύρεση της ιδανικότερης λύσης για εσάς,στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος και την ελεύθερη αγορά, γι’ αυτό και λειτουργούμε πάντα με συνέπεια, ειλικρίνεια και κυρίως αποτελεσματικότητα.

Τι είπαν για το λογιστικό μας γραφείο.