Λογιστικές Υπηρεσίεςγια Ιδιώτες.

Ιδιώτες

Μελετάμε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας, και παρέχουμε πληθώρα λογιστικών υπηρεσιών για ιδιώτες.


 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXIS όλων των δηλώσεων
  • Φορολογία εισοδήματος Ε1
  • Έντυπο μισθωμάτων Ε2
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης
 • Συμβουλές για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού
 • Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Υποβολή Αίτησης εντύπου Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων
 • Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
 • Όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιπροσώπευση στην αρμόδια ΔΟΥ για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών