Γενικές Λογιστικές Υπηρεσίες.

Γενικές Υπηρεσίες


 • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού
 • Υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης
 • Υποβολή Ιδιωτικών Συμφωνητικών κάθε είδους.
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν
 • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς όπως διακανονισμούς/ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.
 • Σύνταξη και υποβολή Πόθεν Έσχες
 • Υπολογισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγούμενων ετών
 • Δηλώσεις επιδομάτων (Κοινωνικό Μέρισμα, Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης κλπ)
 • Αιτήσεις ρυθμίσεων οφειλών
 • Υποβολή δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής (τύπου Airbnb, Booking κτλ)
 • Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και έκδοση Α.Μ.Α.